Pragnienie obecności na pogrzebie krewnego, przyjaciela lub znajomego jest najczęściej potrzebą serca. Tym większy smutek towarzyszy osobom, które nie mogą osobiście dotrzeć na uroczystości żałobne. Ta niemożność spowodowana jest różnymi okolicznościami, jak chociażby niedyspozycje zdrowotne lub kwestie związane z pracą zawodową.

Zakład Pogrzebowy Kalla w Płońsku na podstawie rozmów z wieloma Klientami poszerzył swoją ofertę usług pogrzebowych o transmisje pogrzebu online. Pozwala ona tym, którzy nie mogą uczestniczyć w ceremoniach pogrzebowych będąc na cmentarzu, śledzić przebieg uroczystości w czasie realnym. Transmisja pogrzebu odbywa się poprzez stronę internetową firmy Kalla, pomijając serwisy zewnętrzne. Zarówno jakość obrazu, jak i dźwięku jest doskonała, dzięki użyciu najnowocześniejszych technologii. Jednocześnie nie zachodzi niebezpieczeństwo, że materiał filmowy dotrze do niepowołanych osób – ponieważ dostęp mają jedynie ci, którym rodzina udostępniła odpowiednie dane.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji – zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Nasz numer to 730 691 550.